zomorroak hasi dira lanean

 begira zomorroak!!!!!!


asko ezta?
ezetz jakin zomorroen izenak!!!

kontuz ez zapaldu!


lan egiten utziko ditugu


ehunzangoa, artelan ederra!!!!
 
informazio asko bildu dugu zomorroei buruzguk ere bai!!!


hau zomorro sorta!!!!!!
Guggenheim museoan egon gara eta....... 
......han ere zomorro bat!!!!!!